Digitalfixarna

Strömkabeldragning för NetGain HyPer 9 DHV AC och HyPer-Drive X144

Diagrammet nedan visar den grundläggande strömkabeln. Orange linje representerar elkablar, vilka bör vara 50mm^2 eller 1/0 AWG i storlek eller större. Styrledningar till/från controller visas inte.

Controller 3
Länk till:
EV West katalog
EV West på Facebook
Elmotor NetGain Hyper 9 HV AC och controller HyPer-Drive X144 manual
Larmpanel SME Compact Display för HyPer-Drive X144 manual

Facebook

Instagram